بنام خدا

در این مبحث یکی دیگر از بیماری های طیورمورد بحث قرار می گیرد . امیدوارم مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

کراتوکنژکتویت طیور

کراتوکنژکتویت ، تورم بافت ملتحمه چشم ، تورم پلک ،جراحت وکدر شدن قرنیه چشم است که در اثر گاز آمونیاک سالن های مرغداری ایجاد می شود. غلظت آمونیاک در سالن مرغداری نباید از حد ppm 25 تجاوز کند . بالا رفتن تراکم گاز آمونیاک در سالن های مرغداری باعث حالت تهوع و سوزش چشم کارگران مرغداری گشته و طیور را نیز آسیب پذیرمی کند . حداکثر غلظت مجاز برای سالن مرغداری ppm 50 تعیین گردیده است .

غلظت زیاد گاز آمونیاک باعث کراتوکنژکتیویت و آسیب دیدگی بافت مخاطی دستگاه تنفسی طیور گشته و مژه های نای نیزآسیب دیده ودربرابر ورود عوامل خارجی به سیستم تنفسی عکس العمل کافی ازخود نشان نمی دهند ، لذا بدنبال کراتوکنژکتویت ناراحتی های تنفسی هم بروز می کند ضمن اینکه طیور مبتلا به عارضه کراتوکنژکتویت در اثر ناراحتی های چشمی و فرار از نورتوانایی استفاده ازآب وغذا را هم نداشته ودچار ضعف ولاغری شده و زمینه برای فعالیت اجرام پاتوژن مهیا می شود.

کراتوکنژکتیویت بیشتر در مرغداری های صنعتی اگر جمع آوری کود به موقع انجام نگیرد ویا سیستم تهویه وجابجایی هوا بدرستی صورت نگیرد حادث می شود . درمورد طیور سنتی ، اگرطیور، درمرغدان بسته وبا درصد حجم کود بالا ورطوبت زیاد نگهداری شوند این عارضه پیش می آید.

نحوه انتقال بیماری :

هیچ عاملی در انتقال بیماری نقش ندارد الا مدیریت بد سالن از نظر، جمع آوری ونظافت سالن وسیستم تهویه .

علائم بیماری :

ریزش اشک وتورم صورت دیده می شود .پلک چشم متورم وقرنیه دارای جراحت و کدر می شود وطیور مبتلا دید کافی ندارند ودر سالن سرگردانند ،گاهی در اثر زیادی گاز آمونیاک دچار کوری می شوند.طیور مبتلا از نور فراری هستند و بدلیل کم خوراکی لاغر می شوند  .

پیشگیری :

تنها راه پیشگیری از بیماری مدیریت خوب ، رعایت نظافت وبهداشت وتهویه سالن مرغداری است .

درمان :

تعویض بستر کثیف و مرطوب با بستر خشک وتمیز ، اصلاح سیستم تهویه ، نظافت سالن ، افزودن ویتامین Aبه جیره طیور .

در طیور خانگی از پما د ویتامین Aجهت سرعت در بهبودی بافتهای مجروح چشم استفاده کنید همچنین از پمادهای آنتی بیوتیک دار مثل تتراسیکلین چشمی ویا جنتامایسین چشمی جهت جلوگیری از عفونت چشم مصرف کنید.

ما با شما با ارائه مطالب ،شما با ما با پیشنهادات ، در رمز بقاء

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ساعت 21:4  توسط محمدمهدی نژاد | 

بنام خدا

در این مبحث یکی دیگر از بیماری های طیورمورد بحث قرار می گیرد . امیدوارم مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

بیماری قارچی آسپرژیلوس

آسپرژیلوس یا آسپرزیلوزبیماری عفونی قارچی طیور جوان وبیماری مزمن طیورمسن تراست که با مشکلات تنفسی بروزمی کند .عامل بیماری قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس است که با تولید هاگ در طبیعت باقی می ماند . قارچ در درجه حرارت اتاق (37درجه ) ورطوبت مناسب بسرعت رشد وتکثیر پیدا می کند ولی ازدیاد رطوبت باعث توقف رشد آن می شود .با توجه به سرعت رشد آن جوجه های یک روزه که مقاومت کمتری دارند را زودترازبین می برد.دوره بیماری بسته به سن وقدرت طیور متفاوت است که در طیور جوان درفرم حاد یک هفته ودر طیور مسن که به فرم مزمن مبتلا می شوند چند هفته طول می کشد.

نحوه انتقال بیماری :

چون آسپرژیلوس دراکثر جاها از جمله :بستر ، پوشال ،دان مانده ، کود و.....وجود دارد قارچ تولید هاگ کرده واستنشاق آن توسط طیوردرسالن ویا توسط جوجه ها درهچری باعث ابتلاء طیورمی شود ،بستر آلوده وغذای آلوده به قارچ باعث انتقال بیماری می شود

علائم بیماری :

آلودگی محیط جوجه کشی باعث ابتلاءجوجه های جوان به این بیماری میگردد . در فرم حاد بیماری ، تنگی نفس ٬تنفس با دهان باز٬ خواب آلودگی ، از دست دادن اشتها را داریم .اگر عفونت قارچی مغز در پی بیماری بروز کند نشانه های اختلال سیستم عصبی مرکزی شامل :عدم تعادل ، فلجی وتشنج مشاهده میگردد که بخاطرسم قارچ نیزمی باشد.

در فرم مزمن بیماری که بیشتر طیور مسن در گیر می شوند ازدست دادن اشتها ،عدم رشد ، تنفس با دهان باز،لاغری وسیانوز(سیاه وآبی شدن پوست) پوست وعاقبت مرگ را داریم . اختلال سیستم عصبی مرکزی شامل : عدم تعادل ، فلجی وپیچیدن گردن هم گاهی مشاهده می شود .در معاینه بالینی می توان ندول های قارچ که به شکل غشاء کاذب در انتهای نای وجود دارد را مشاهده کرد .

در کالبدگشایی : معمولاًندولهای زرد رنگی بنام پلاک  در ریه ها و کیسه های هوایی و نای دیده میشود که براحتی از روی کیسه های هوایی ونای برداشته نمی شود.

پیشگیری :

مهمترین راه پیشگیری دور کردن مواد آلوده به قارچ است مثل پوشال ، پوست وبرگ درختان ، غذاهای کهنه وکپک زده ، کود مرغداری ، کود دامی ،ظروف کثیف ،تراشه های چوب .

نظافت وضدعفونی مرغدان واتاق های جانبی ، ضدعفونی دستگاه جوجه کشی ،تخم مرغ ها وغیره ..

هوای تمیز وتهویه مناسب .

عدم ایجاد گرد وغبار در مرغدان مهم است .

درمان :

درمان اقتصادی نمی باشد و بهترین روش پیشگیری است٬لذا باید جوجه از گله های مادر وجوجه کشی های فاقد آلودگی تهیه شود . هنگام شستشوی سالن از سولفات مس جهت ضد عفونی کردن سالن استفاده میگردد ٬ولی روی فلزات مثل آبخوری ها یا دانخوری ها اثر فاسد کنندگی دارد. ازنیستاتین در درمان این بیماری استفاده میشود . می توان سولفات مس را نیز در آب آشامیدنی مصرف کرد .

 

ما با شما با ارائه مطالب ،شما با ما با پیشنهادات ، در رمز بقاء

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ساعت 14:29  توسط محمدمهدی نژاد | 

بنام خدا

در این مبحث یکی دیگر از بیماری های طیورمورد بحث قرار می گیرد . امیدوارم مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

                                بيماري کوکسيديوز
کوکسيديوزيکي ازمهمترين بيماري هاي طيوراست که توسط تک ياخته اي از جنس ايمريا ايجاد مي شود گونه هاي مختلف ايمريا غالباً در روده ماکيان تاثير گذاشته ايجاد تورم روده وسکوم مي کنند اين انگل ها درداخل سلولهاي اپي تليال مخاط روده ميزبان رشد وتکثير پيدا مي کنند که این دوره 7تا9روز است . پرنده مبتلا رشد خوبي ندارد و لاغرمي شود وممکن است تلف شود ، گاهي درعفونت هاي تحت باليني عارضه ظاهري وجود ندارد و تنها باعث اختلال در ضريب تبديل غذايي مي شود ،  جوجه هاي يکروزه به صور ت پاسيوايمني  را از مرغ مادر کسب نميکند و طيور درهرسني به اين بيماري حساس هستند ولی طیور جوان حساسترند .
درعمل اکثر مرغان درهمان چند روز اول زندگي به بيماري مبتلا وداراي ايمني موثري ميشوند ولي اگر اين آلودگي تکرار نشود ايمني هم از بين ميرود .مقاومت به يک گونه ایمریا باعث داشتن مقاومت برعليه ساير گونه ها نميشود . دربيشترموارد بدون بروزآثاربيماري، ايمني حاصل ميشود وکاهش دفع اووسيست موجب کاهش سريع تعداد اووسيست دربسترميشود ولي اگراين تعادل دراثرهرعاملي به نفع انگل تغييرکند باعث بروز بيماري ميشود.

نحوه انتقال بیماری :

بيماري ازطريق مدفوع وبستر آلوده به پرندگان حساس منتقل ميشود .پس انتقال مستقیم از یک پرنده به پرندگان دیگر وجود ندارد.

علائم بیماری :

ضعف ،پژمردگی ،کسلی ، اسهال خونی ، کم خونی وعطش بدلیل از دست رفتن  آب وخون بدن ،طیوربیماردر یک گوشه کز کرده وآب وغذا نمی خورند وکم کم ضعیف شده وچون همراه اسهال ، خون از بدن دفع می شود بسرعت بی حال شده وتلف می شوند.

در کالبدگشایی ، سکوم متورم واسهال خونی دارد ،روده ها دارای خونریزی است ،سطح خارجی روده وسکوم خال خالی است ونقاط خونریزی از بیرون روده مشخص است .در یک گسترش مدفوع مرغ آلوده  روی لام می توان در زیر میکروسکوپ اووسیست ،شیزونت ، مروزوئید وگامت ها را دید.

پیشگیری :

رطوبت ودمای مناسب برای ادامه مراحل زیست ایمریا تنلا لازم است پس بستر را خشک نگه دارید تا موفق به کنترل بیماری بشوید، چون بیماری از طریق مدفوع آلوده منتقل می شود طیوررا روی توری نگهداری کنید ، نظافت را به منظور کاهش حجم اووسیست های روی بستر فراموش نکنید . بااصلاح نژاد ، نژادهاي مقاومترايجاد کنید.
درمان بيماري :

متداولترين داروي ضدکوکسيديوز مونسين است که به هيچوجه نبايد با آنتي بيوتيکهاي مانند تيامولين مورد استفاده قرارگيرند زيراباعث مسموميت شديد ميشود چون دستگاه گوارش پرندگان مبتلا به کوکسيديوز به شدت دچار آسيب مي شود و ممکن است خونريزي شديد ويا حتي کشنده اي بدهد ويتامين K داراي خواص ضد خونريزي بوده وبایدهمراه دان مصرف شود واگر تعداد مبتلایان کم است از روش تزریق ویتامین Kاستفاده کنید .ویتامین A چون جراحات روده را ترمیم می کند مصرف کنید، سولفاکينوکسالين ویا آمپرولیوم را به مدت 10روز جهت درمان موارد شدید کوکسیدیوز استفاده کنید . توجه داشته باشید که مصرف زیاد از حد وبا دز بالا سبب مسمومیت طیور می شود .

 

ما با شما با ارائه مطالب ،شما با ما با پیشنهادات ، در رمز بقاء

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم فروردین ۱۳۸۸ساعت 20:47  توسط محمدمهدی نژاد | 

بنام خدا

در این مبحث یکی دیگر از بیماری های طیورمورد بحث قرار می گیرد . امیدوارم مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

بیماری لارنگوتراکئیت

بیماری ویروسی ، عفونی ومسری پرندگان است که با علائم اختلالات تنفسی بروز می کند .دوره کمون بیماری 2تا12روزودوره بیماری یک تا دوهفته می باشد.میزا ن تلفات بالا بوده وطیور مسن تر حساس تر هستند.ویروس عامل بیماری در شرایط یخ بندان زنده وفعال باقی می ماند ولی دربرابر دمای 56درجه بمدت 15دقیقه از بین می رود در برابر نور خورشیدوضدعفونی کننده ها حساس است . ویروس در لاشه های طیور مبتلا ودر ترشحات خونی نای زنده باقی مانده وباعث انتقال بیماری می شود .

نحوه انتقال بیماری :

تماس مستقیم طیور مبتلاوطیور سالم ، انتقال توسط انسان ،وسایط نقلیه ، لوازم وتجهیزات مرغداری ، لباس ،کفش ودان آلوده ،لاشه طیورآلوده ،پرنگان شفایافته از بیماری .

علائم بیماری :

اولین علامت ریزش اشک است ،سرفه همراه با خون ،عطسه ،تکان دادن سروکشیدن گردن بدلیل دشواری تنفس چون داخل نای ترشحات وغشاء کاذب ایجاد می شود وتنفس را مشکل می کند ،صدای خرخروخس خس تنفسی و در نهایت مرگ در اثر انسداد مجرای تنفسی رخ می دهد .

در کالبدگشایی خونریزی درنای ووجود لخته واکسودای خونی در نای مشهود است ،غشاء کاذب پیش رونده در نای وجود دارد .

پیشگیری :

واکسیناسیون ،رعایت اصول بهداشت شامل تردد افراد ووسایط نقلیه ،لوازم وتجهیزات مرغداری وغیره، معدوم كردن صحيح لاشه هاي تلف شده در اثر بيماري، چون طیور بهبود یافته به مدت 2سال ناقلین ویروس لارنگوتراکئیت هستند از مخلوط کردن طیور سالم با آنها پرهیز کنید ،به هنگام انجام واكسيناسيون بر عليه بيماري لارنگوتراكئيت توجه داشته باشيد كه گله درگير بيماريهاي تنفسي بويژه نيوكاسل برونشيت و آنفلوانزا نباشد.
درمان :

بیماری درمان ندارد با رعایت شرایط بهداشت ،تهویه خوب ، عدم ایجاد استرس وگردوغبار در مرغداری وانتی بیوتیک جهت جلوگیری از عفونتهای ثانویه به طیور خود کمک کنید.

 

ما با شما با ارائه مطالب ،شما با ما با پیشنهادات ، در رمز بقاء

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم فروردین ۱۳۸۸ساعت 7:51  توسط محمدمهدی نژاد | 

بنام خدا

در این مبحث یکی دیگر از بیماری های طیورمورد بحث قرار می گیرد . امیدوارم مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

بیماری مارک

بیماری مارک ،بیماری ویروسی طیوراست که درجوجه ها و بندرت در بوقلمونها مشاهده میشود .حساسیت طیوربا افزایش سن کاهش می یابد ، همچنین پرندگان ماده حساستر از نرها هستند. ویروس این بیماری در شرایط خشك ماهها زنده می ماند و دمای زیر صفررا به خوبی تحمل می كند . از ویژگی های این بیماری فلج پاها و بال ها است كه همراه با تومورغدد تناسلی، ماهیچه ها، پوست و سایر اندام ها می باشد.

ویروس بیماری مارک درهوای سرد و مرطوب ، مدت زیادی زنده می ماند . این ویروس همچنین به انواعی از مواد ضدعفونی کننده چون ترکیبات چهارتایی آمونیوم و فنول ها مقاوم است  پرندگان درگیر با این بیماری ، به سایر بیماریهای باکتریایی یا انگلی  حساس تر هستند .

نحوه انتقال بیماری :

انتقال بیماری بصورت تنفسی وازراه هوا وگرد وغبارهوای مرغدان ، فولیکول پرهای آلوده ، مدفوع ، و بزاق صورت می گیرد . انتقال از طریق تخم مرغ اهمیت زیادی ندارد .
 این ویروس تقریباً در تمام دوره زندگی پرندگانی كه پس از ابتلا به بیماری جان سالم بدر برده اند وهمچنین ازپرندگان واكسینه شده ازراه اپی تلیوم فولیكولهای پردفع می شود.

علائم بیماری :

ویروس بیماری در اندام هایی مثل طحال و تیموس منتشرمی گردد كه موجب تضعیف سیستم ایمنی پرنده می گردد كه این امر عواقب جدی به همراه دارد كه از خود عوارض بیماری مارك مهمتر می باشد. زیرا موجب افزایش حساسیت به بیماری های دیگر و عمل نكردن واكسن های بعدی خواهد شد.

 بیماری مارک در 3فرم بروز می کند:

فرم عصبی :

سبب کند شدن رشد ، بروز فلجی های زودگذر در بالها و پاها، درگیری اعصاب گردنی که باعث می شود طیور گردن خود را كشیده و سفت نگه  دارند. درگیری اعصاب ناحیه سینه و دستگاه تنفس منجر به ظهور نشانه های تنفسی و درگیری اعصاب دستگاه گوارش منجربه بروز انباشتگی چینه دان، اسهال و از دست دادن وزن می شود.

ضایعات چشمی شامل : غیرعادی شدن مردمک چشم و یا خاکستری شدن عنبیه می شود و مردمك ها شكل بی قاعده پیدا کرده و پرنده كور می شود،عدم تطابق ،بی میلی، پژمردگی ، ضعف ، سختی تنفس ، لاغری وبلاخره مرگ فرا می رسد.
فرم احشایی :

 در این فرم  ، بروز تومورهایی دراعصاب ،مغز ،کبد ، طحال ،کلیه ،  قلب ، ماهیچه ها ، ریه ها و همچنین تخمدان ها را داریم .
فرم پوستی :

در این فرم از بیماری ، تومورهایی در فولیکولهای پر دیده میشود . التهاب و همچنین زبر شدن پوست اطراف فولیکولهای پروجود دارد.
پیشگیری :

جداسازی ،رعایت مقررات بهداشتی ،از بین بردن استرس ،تهویه کافی ،سوزاندن اجساد و واكسیناسیون. واكسن مارك تنها از بروز تومورها و فلجی بیماری مارك پیش گیری نموده و نمی تواند از مبتلا شدن پرندگان به ویروس مارك جلوگیری نماید.

درمان : متاسفانه درمانی برای آن تجویز نمی شود .


ما با شما با ارائه مطالب ،شما با ما با پیشنهادات ، در رمز بقاء

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم فروردین ۱۳۸۸ساعت 20:31  توسط محمدمهدی نژاد | 

 

بنام خدا

در این مبحث یکی دیگر از بیماری های طیورمورد بحث قرار می گیرد . امیدوارم مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

آبله

 یکی از بیماری های پرندگان است که سرعت انتشار آهسته ای دارد و ازسالیان قبل وجود داشته ولی سبب مرگ و میر چندانی نمی شود، مگرآنکه دستگاه تنفسی با عوامل دیگری درگیر شود. بیماری در هر سن و هرموقعی می تواند ظاهر شود. علائم آن بروز ندول روی پوست، غشاهای نکروتیک دیفتریک در دهان و قسمت فوقانی دستگاه تنفس می باشد.
آبله توسط سویه ها یا تیپ های مختلف ویروسی می تواند ایجاد شود که از آن جمله:
Fowl pox virus
      آبله پرندگان
canary pox virus
   آبله قناری
Pigeon pox virus
   آبله کبوتران
هر سویه می تواند تعدادی ازپرندگان را آلوده سازد. جوجه ها وبوقلمون ودیگرطیور اهلی توسط ویروس آبله طیور(fowl pox)  مبتلا می شوند .

ویروس آبله مقاومت بسیار زیادی نسبت به خشکی داشته و درحالت کروت پوستی و شرایط مطلوب می تواند4-3سال در آشیانه های آلوده زنده و فعال باقی بماند. این بیماری ممکن است توسط پشه های مختلف منتقل شود. پشه ها بعد از تماس با پرندگان آلوده ، عامل بیماری را بیش از یک ماه در خود نگه می دارند و سپس توسط همان پشه ها، بیماری به طیور سالم منتقل می شود .

نحوه انتقال بیماری :

به علت انتشار ساده و آهسته آبله، درگیری گله ها بسیارزیاد بوده و دوره بیماری در طیور مختلف از ۳ تا ۵ هفته طول می کشد. انتقال از طریق هوا ، نیش پشه ها ، بلع کروت های آلوده توسط طیور سالم وگاهی انتقال از مادر به نوزاد در کبوتران به هنگام غذا دادن مشاهده شده است .

علائم بیماری :

این بیماری در طیور جوان سبب تاخیر در رشد و در طیور تخمگذار باعث افت تولید تخم مرغ می شود. بیماری آبله به دو شکل می تواند ظاهر شود:
۱- شکل پوستی یا فرم خشک
۲- شکل دیفتریک یا فرم مرطوب
در شکل پوستی بیماری، ندولهایی به شکل زگیل تشکیل شده که سرانجام باعث دلمه شده و در نهایت بهبود می یابد. این زخم ها بیشتر در جاهایی از بدن که بدون پر بوده (همانند تاج، ریش، گوش، چشم ،بینی و گاهی روی پاها) ظاهر می شودو بعد از 2 هفته می افتد .
در شکل مرطوب بیماری، بیشتر دهان و مجاری تنفسی (حنجره و نای) درگیر شده که غشای موکوسی این نواحی تخریب شده و ایجاد زخم می کند و مشکلات تنفسی ایجاد می کند .گاهی جراحات به سینوسها وقسمتهای فوقانی دهان ،گلو و بینی سرایت کرده وراه تنفس را مسدود نموده و موجب مرگ پرنده می شود .

پیشگیری :

بهترین راه پیشگیری از آلوده شدن طیور، کنترل آن از طریق انجام واکسیناسیون، مدیریت روزانه و انجام ضدعفونی وسمپاشی جایگاه جهت نابودی پشه ها می باشد .
چندین نوع واکسن موثر بر علیه این بیماری در بازار وجود دارد. معمولا واکسیناسیون طیور ضروری نیست مگر آنکه جمعیت پشه ها زیاد شده، یا آلودگی قبلا رخ داده باشد. جوجه های گوشتی در یک روزگی و در مرغهای تخمگذار و مادر بایستی در ۶ تا ۱۰ هفتگی واکسیناسیون به روش تلقیح در بال با استفاده از سوزنهای دو شاخه شیاردار صورت گیرد .

درمان :

این بیماری درمان ندارد ولی استفاده از مولتی ویتامین وغذاهای مقوی ،ملین وبدون گرد وغباربرای افزایش توان مقاومت طیور مهم است در ضمن دادن چند روز آنتی بیوتیک جهت مقابله با عفونت های ثانویه ضروریست . ضدعفونی زگیل ها جهت جلوگیری از عفونی شده لازم است .

ما با شما با ارائه مطالب ،شما با ما با پیشنهادات ، در رمز بقاء

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم فروردین ۱۳۸۸ساعت 14:31  توسط محمدمهدی نژاد | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بنام خدا

به وبلا گ رمز بقاء خوش آمدید.در این وبلاگ سعی می کنیم در مورد روشهای نگهداری پرندگان وحیوانات اهلی وبیماریهای آنها وطریقه درمان آن مطالب سودمندی در اختیار علاقه مندان قرار دهیم .مشتاقانه نظرات ،پیشنهادات وانتقادات شما را پذیرائیم .
ما باشما ،شماباما ،دررمز بقاء


پیوندهای روزانه
علل سقط جنين در گاوداري ها- ليستريوز
علل سقط جنين در گاوداري ها-لپتوسپيروز
علل سقط جنين در گاوداري ها - سل گاوي
علل سقط جنين در گاوداري ها - بيماري بروسلوز
اصول پرورش شتر مرغ 1
اصول پرورش شتر مرغ 2
مرغ عشق
کراتوکنژکتویت طیور
بیماری آسپرژیلوس طیور
بیماری کوکسیدیوز طیور
بیماری لارنگوتراکئیت
بیماری مارک
بیماری آبله پرندگان
بیماری آنفلوانزا
بیماری گامبورو
بیماری برونشیت
بیماری نیوکاسل
بیماری های میکروبی قسمت 2
واکسیناسیون طیور
بیماریهای میکروبی طیورقسمت1
اصول پرورش طیورقسمت 3
اصول پرورش طیورقسمت 2
اصول پرورش طیورقسمت 1
اصول جوجه کشی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۸۸
مرداد ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
آرشیو موضوعی
علل سقط جنين در گاوداري ها- بروسلوز
علل سقط جنين در گاوداري ها- لپتوسپيروز
علل سقط جنين در گاوداري ها- سل گاوي
واکسیناسیون طیور
اصول پرورش شتر مرغ 1
اصول پرورش شتر مرغ 2
اصول جوجه کشی
اصول پرورش طیور قسمت 1
معرفی وبلاگ
بیماری های میکروبی قسمت 1
بیماری های میکروبی قسمت 2
اصول پرورش طیور قسمت 2
بیماری های ویروسی طیور - بیماری نیوکاسل
بیماری های ویروسی طیور - بیماری برونشیت
بیماری های ویروسی طیور - بیماری گامبورو
بیماری های ویروسی طیور - بیماری آنفلوانزا
بیماری های ویروسی طیور - بیماری آبله
بیماری های ویروسی طیور - بیماری مارک
بیماری های ویروسی طیور - بیماری لارنگوتراکئیت
بیماری کوکسیدیوز طیور
بیماری آسپرژیلوس طیور
کراتوکنژکتویت طیور
مرغ عشق
پیوندها
اصول جوجه کشی
واکسیناسیون طیور
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

 
*******